• De praktijkruimte

Integrale geneeskunde betekent voor mij een persoonsgerichte benadering waarbij ik samen met jou kijk naar alle mogelijke oorzaken die jouw gezondheid of welbevinden in de weg staan en naar wat nodig is om dit weer te herstellen. Hierbij gebruik makend van ieders zelfgenezend vermogen, ondersteund door passende leefgewoontes (voeding, beweging, ontspanning etc) , methoden/middelen uit de geneeskunde en zo nodig medicatie. Dit alles, indien wenselijk, in overleg met je huisarts/specialist.

Het kan gaan om (chronische) gezondheidsklachten/ziekten, behoefte aan een gezondheids-check, gezond oud willen worden (met minder medicijnen), uit balans voelen enzovoort.

De start van de behandeling bestaat uit een uitgebreid vraaggesprek van meestal een uur. Hierin bespreken we je klachten en het ontstaan ervan in relatie tot je voorgeschiedenis, evt. medicijngebruik, voedingspatroon, familiare aanleg, sociale leef- en werkomstandigheden, enzovoort.

Daarna volgt een lichamelijk onderzoek en zo nodig een aanvullend onderzoek in de vorm van bloed/ontlasting/urine/speeksel testen. Ik maak hiervoor gebruik van diensten van Reinier MDC, MG lab, Microbiome Center , Artemis Laboratory en evt een laboratorium in Augsburg of Berlijn voor Lyme-testen. Ook maak ik soms gebruik van mijn Oligoscan om tekorten aan mineralen/vitamines op te sporen en zware metalen-belasting in kaart te brengen.

Als aan de hand van dit vraaggesprek en de onderzoeksresultaten duidelijk wordt waarom je gezondheid uit balans is, volgt daarna een passend behandelplan, wat bijgesteld wordt in de loop der tijd naar aanleiding van je ervaringen en resultaten.

Ik maak hiervoor gebruik uit mijn kennis over voeding, orthomoleculaire geneeskunde, klinische neuro-psycho-immunologie, natuurgeneeskunde, craniosacraal therapie en Zijnsgerelateerde begeleiding.