• De praktijkruimte

Heeft u een  klacht over een behandeling, dan is het fijn als u eerst contact met mij opneemt om tot een oplossing te komen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u contact opnemen met de LVNT: www.lvnt.nl . Via de beroepsvereniging wordt dan naar een oplossing gezocht of wordt u doorverwezen naar de SCAG. Ik ben ook lid van de SCAG en val onder het tuchtrecht (TCZ). Meer informatie vind u op www.SCAG.nl of www.RBCZ.nu .

www.upledger.nl

Opleidingsinstituut voor Craniosacraal therapie

 

www.hakomiinstitute.com

Hakomi therapy, mindful experiential body-centered psychotherapy

 

www.avig.nl

Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde

 

https://www.lvnt.nl/

Landelijke Vereniging voor Natuurgeneeskundige Therapeuten

 

www.devijfritmes.nl en https://openfloor.nl/

Bewegingsmeditaties

 

https://www.healingtao.info/instructeurs/eva-van-der-plas/

Healing TAO

 

https://totalbodyreflex.com/

Opleiding Total Body Reflex 

In het kader van dienstverlening worden bepaalde gegevens vastgelegd. Deze worden alleen gebruikt voor specifieke doeleinden en de bijbehorende administratie. De gegevens worden beveiligd tegen inbreuk door derden. De persoonsgegevens worden zolang als nodig is voor het verlenen van onze diensten en zolang als de wet dat verplicht bewaard. Na deze termijn worden de gegevens verwijderd. Het vermelden van persoonsgegevens op de nota is wettelijk verplicht i.v.m. gedeeltelijke vergoeding door de ziektekostenverzekering.

 Gegevens worden verwerkt wanneer iemand gebruikt maakt van onze diensten. Uw persoonsgegevens worden alleen geraadpleegd door uw desbetreffende therapeut of erkende waarnemer die ook een beroepsgeheim heeft. Dit kan geanonimiseerd steekproefsgewijs gecontroleerd worden door de visitatiecommissie van de LVNT. Hiervoor wordt aan u eerst toestemming gevraagd.

 De ICT-leverancier onderhoudt en beheert de informatievoorziening, maar heeft geen toegang tot de clientgegevens. Ook worden beveiligingsmaatregelen getroffen in datalekken te voorkomen.

 Wanneer het ondanks deze maatregelen mocht gebeuren dat deren ongeautoriseerd toegang krijgen tot persoonsgegevens, dan wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de praktijk de gegevens met uw toestemming heeft verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming weer in te trekken.

 U heeft recht op inzage in uw gegevens. U kunt dit bespreken met de therapeut. Wanneer de gegevens over u niet kloppen, dan heeft u het recht deze te laten corrigeren of te laten verwijderen.

heeft u klachten over de wijze waarop uw gegevens worden behandeld en komt u er niet uit met de therapeut, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mirjamsipma.nl is een CMS website die in Joomla is opgezet. Daarbij worden zogenaamde "functionele cookies" gebruikt. Wat is een cookie ?

Cookies worden op deze website als volgt ingezet:

  • Noodzakelijke cookies
    Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Wanneer deze cookies niet gebruikt zouden worden, werkt de website niet zoals het hoort. Voorbeelden van deze cookie zijn: functies voor de basisnavigatie, toegang tot beveiligde gedeelten mogelijk maken of een item toevoegen aan een winkelmandje bij een webshop, die vervolgens onthoudt wat jij tijdens je bezoeken in je winkelmandje stopt.
  • Voorkeurscookies
    Deze cookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden, zoals het gedrag van een bezoeker op de website of een voorkeur van de vormgeving, zoals voorkeurstaal of de regio waar iemand woont.

Andere soorten cookies worden niet gebruikt op deze website. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld voor analytische doeleinden.